X

Warsztaty "Żywność Wysokiej Jakości"

26 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds Inteligentnych Specjalizacji. Tym razem wypracowywaliśmy rekomendacje dla władz regionu w zakresie dalszego rozwoju IS "Żywność Wysokiej Jakości". Kluczową rekomendacją wypracowaną przez grupę jest wsparcie Klastrów i zwiększenie ich roli w konsolidowaniu wielosektorowego środowiska z szeroko rozumianej branży spożywczej.