X

Wizyta ministra Sawickiego

Minister wyraził poparcie dla organizowania się środowisk rolniczych i biznesowych w Klastry, zaś Przewodniczącemu Zarządu życzył dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...


Nowy reprezentant w grupie roboczej

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Wołowina Sudecka będzie miał swojego reprezentanta w Grupie Roboczej ds Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku w obszarze żywności funkcjonalnej i nutraceutyków.

Czytaj więcej...


Wyjazdowe posiedzenie

Zarząd Klastra Wołowina Sudecka w pełnym składzie na wyjazdowym posiedzeniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ugoszczeni zostaliśmy przez Dziekana Instytutu Hodowli Zwierząt w towarzystwie Prof. Zbigniewa Dobrzańskiego i Prodziekana Instytutu.

Czytaj więcej...


Produkt Regionalny Ziemi Kłodzkiej

W ostatnim dniu marca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach odbyła się konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroriegion Glacensis poświęconej żrdowym produktom ziemi kłodzkiej. Klaster Wołowina Sudecka też tam był.

Czytaj więcej...


Władze klastra

Uczestnicy spotkania inauguracyjnego wybrali na przewodniczącego rady klastra Pana Czesława Pogodę. Rekomendowanego przez Pana Jarosława Surówkę. Rada klastra wybrała na prezesa zarządu klastra Zbigniewa Szczygła.

Czytaj więcej...


Klaster Wołowina Sudecka rozpoczął działalność

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku 5 marca 2015 roku podpisana została umowa partnerska powołująca do życia Klaster Wołowina Sudecka. Przystąpienie do tej regionalnej grupy współpracującej na rzecz produktu lokalnego, jakim jest wołowina sudecka, potwierdzili swoimi podpisami przedstawiciele wielu podmiotów gospodarczych, indywidualnych gospodarstw rolnych, samorządów, uczelni i szkół, ośrodków rolniczych oraz niezależni eksperci.

Czytaj więcej...


Szkolenia w projekcie “Klaster Wolowiny Sudeckiej”

11.08.14r – gospodarstwo Pawła Marcinkiewicza w Ścinawce Średniej, ul. Leśna 13, gm. Radków

Gospodarstwo prowadzi wraz z żoną, która jest też wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na Wydziale Towaroznawstwa, co jak mówi pan Paweł, pomaga łączyć naukę z praktyką w gospodarstwie. Powierzchnia gospodarstwa- 70 ha, w tym 40 ha orne (zboża, motylkowe) pozostałe łąki i pastwiska. Hoduje od 10 lat bydło mięsne, rasy LM. Stado 40 szt. karmione jest w zimie sianokiszonką i sianem oraz paszą treściwą z własnych zbóż, a w lecie tylko chów pastwiskowy. W Centrum Rozwoju gm. Radków dr Adamski Maciej z UP odpowiadał na pytania rolników dot. hodowli i opłacalności produkcji zwierzęcej, przedstawił swoją prezentację na w/w temat.

Czytaj więcej...