X

Wyjazd studyjny rolników

Wyjazd studyjny rolników Ziemi Kłodzkiej do gospodarstwa ekologicznego w Czeską Republiki.

Gospodarstwa gospodaruje na 300 ha i jest w posiadaniu 200 sztuk bydła mięsnego. Gospodarstwo posiada własną ubojnie z dojrzewalnią.

Czytaj więcej...


Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie klastra. Luty 2014 Urząd Gminy Kłodzko.

Czytaj więcej...